پروژه ها / طراحي مالتي مديا

پروژه ها / طراحي مالتي مديا پروژه ها / طراحي مالتي مديا پروژه ها / طراحي مالتي مديا پروژه ها / طراحي مالتي مديا پروژه ها / طراحي مالتي مديا پروژه ها / طراحي مالتي مديا

طراحي مالتي مديا شرکت هتل سازي دريا

  • دسته بندی : طراحي مالتي مديا

طراحی و اجرای مالتی مدیای شرکت هتل سازی دریا
این مالتی مدیا جهت معرفی خدمات ، هتل های طرف قرارداد ، تیزهای تبلیغاتی
شرکت و هر آنچه مورد نیاز اطلاع رسانی این شرکت برای مشترکین خویش می باشد
اجرا گردیده است
تکنولوژی استفاده شده :
- فلش (flash)