پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان

پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان

سیستم رزرو وقت آنلاین مشترکین شرکت پژواک سلامت

  • دسته بندی : نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان

سیستم اتوماسیون وقت دهی آنلاین مشترکین شرکت پژواک سلامت آریانا
توسط اپراتورهای شرکت :
- مدیریت و کنترل اپراتورها و تعیین میزان دسترسی هر اپراتور به هر بخش
- کنترل مراکز طرف قرارداد و گزارشات مربوطه
- کنترل وقت دهی اپراتور به مشترک و ثبت مشخصات
- گزارشات مختلف از وقت های گرفته شده برای هر مرکز ، توسط هر اپراتور و متقاضی
و ...