پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان

پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان پروژه ها / نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان

سیستم اتوماسیون مدیریت میهمانان در سمینار شرکت هتل سازی دریا

  • دسته بندی : نرم افزار اتوماسیون تحت وب ، ERP، باشگاه مشتریان

سیستم مدیریت میهمانان حاضر در سمینار های تبلیغاتی شرکت توسعه هتل سازی دریا
شامل بخشهای :
- ذخیره لیست میهمانان اصلی
- چک کردن میهمانان با لیست اصلی جهت اجازه ورود
- سانس بندی سیمنارهای روزانه 
- کنترل ظرفیت سالن و بستن ظرفیت سانس در صورت تکمیل ظرفیت
- ارسال پیامک خوشامدگویی به میهمانان هر سانس
- پرینت گزارش لیست میهمانان و تعداد همراهانشان در هر سانس
- انجام قرعه کشی رندوم از بین میهمانان هر سانس
- گزارش جامع تعداد میهمانان ، همراهان ، برنده های ، خریداران و ... در پایان هر سمینارنمایش پروژه